Био Хран Инвест

Удостоверение за регистрация за трансфер на продукти свързани с отбраната

 • № на документ
  03.09-70-5 / 25.07.2017
 • Валиден от
  25.07.2017
 • Валиден до
  25.07.2022
 • Статус
  Валиден
Фирма:
"Био Хран Инвест" ООД
ЕИК:
203548783
Лице с представителна власт:
Пламен Стоянов Йорданов и Людмил Раднев Добрев, заедно и поотделно
Седалище:
5000 гр. Велико Търново, ул. "Краков" №2, вх. Б, ап.4
Адрес на управление:
5000 гр. Велико Търново, ул. "Краков" №2, вх. Б, ап.4, тел. 062 602083, email: vimpelbg@gmail.com