Сейдж технолоджис

Удостоверение за регистрация за трансфер на продукти свързани с отбраната

 • № на документ
  03.09-55-5 / 25.07.2017
 • Валиден от
  25.07.2017
 • Валиден до
  25.07.2022
 • Статус
  Валиден
Фирма:
"Сейдж технолоджис" ООД
ЕИК:
203478623
Лице с представителна власт:
Дойко Чонов Дънев
Седалище:
"1407 гр. София, р-н Лозенец , ул. ""Черни връх"" №32А, ет. партер; "
Адрес на управление:
"1407 гр. София, р-н Лозенец , ул. ""Черни връх"" №32А, ет. партер; тел.02 9631982, email: office@stechnologies.bg "