Фючър Дефенс

Удостоверение за регистрация за трансфер на продукти свързани с отбраната

 • № на документ
  03.09-76-5 / 25.07.2017
 • Валиден от
  25.07.2017
 • Валиден до
  25.07.2022
 • Статус
  Валиден
Фирма:
"Фючър Дефенс" ЕООД
ЕИК:
202333272
Лице с представителна власт:
Калина Станчева Камбанова
Седалище:
"1407 гр. София, район ""Лозенец"" , ул."" Никола Вапцаров"", № 23, ет. 4, ап. 10 "
Адрес на управление:
"1407 гр. София, район ""Лозенец"", ул."" Никола Вапцаров"", № 23, ет. 4, ап. 10, тел. 0888852427, email: kk@futurecoop.com , email: euroenerg@gmail.com "