Медина Мед

Удостоверение за регистрация за трансфер на продукти свързани с отбраната

 • № на документ
  03.09-58-5 / 18.09.2017
 • Валиден от
  18.09.2017
 • Валиден до
  18.09.2022
 • Статус
  Валиден
Фирма:
"Медина Мед" ООД
ЕИК:
123737210
Лице с представителна власт:
Иван Николов Панчов
Седалище:
"6000 гр. Стара Загора, ул.""Христо Ботев"" №123А; "
Адрес на управление:
"6000 гр. Стара Загора, ул.""Христо Ботев"" №123А; тел. 042601098, email: medina@medina-med.com "