Ем Ви Ен Трейд

Удостоверение за регистрация за трансфер на продукти свързани с отбраната

 • № на документ
  03.09-60-5 / 18.09.2017
 • Валиден от
  18.09.2017
 • Валиден до
  18.09.2022
 • Статус
  Валиден
Фирма:
"Ем Ви Ен Трейд" ООД
ЕИК:
201265765
Лице с представителна власт:
Николай Радионов Умников
Седалище:
5300 гр. Габрово, ул. "Свищовска" №1
Адрес на управление:
5300 гр. Габрово, ул. "Свищовска" №1, тел. 066801043, email: shushulov@mvntrade.com