ВиТиПи Груп

Удостоверение за регистрация за трансфер на продукти свързани с отбраната

 • № на документ
  03.09-98-5 / 18.09.2017
 • Валиден от
  18.09.2017
 • Валиден до
  18.09.2022
 • Статус
  Валиден
Фирма:
"ВиТиПи Груп" ЕООД
ЕИК:
204654259
Лице с представителна власт:
Веска Тодорова Порожанова
Седалище:
1616 София, ул. "Даскал Стоян Попандреев" №28, вх.Б, ат.14
Адрес на управление:
1616 София, ул. "Даскал Стоян Попандреев" №28, вх.Б, ат.14, тел. 0897 848787, email: vtpgroup2017@gmail.com