Юро Драй Комерс М

Удостоверение за регистрация за трансфер на продукти свързани с отбраната

 • № на документ
  03.09-78-5 / 18.09.2017
 • Валиден от
  18.09.2017
 • Валиден до
  18.09.2022
 • Статус
  Валиден
Фирма:
"Юро Драй Комерс М" ЕООД
ЕИК:
202804692
Лице с представителна власт:
Милена Симеонова Попова
Седалище:
1408 София, ул. "Ярослав Вешин" №29, вх. Б, ет.1, ап. 26
Адрес на управление:
1408 София, ул. "Ярослав Вешин" №29, вх. Б, ет.1, ап. 26, тел. 0886226118, email: EuroDryCommerce@protonmail.com