Дефенс Солюшънс системс

Удостоверение за регистрация за трансфер на продукти свързани с отбраната

 • № на документ
  03.09-95-5 / 18.09.2017
 • Валиден от
  18.09.2017
 • Валиден до
  18.09.2022
 • Статус
  Валиден
Фирма:
"Дефенс Солюшънс системс" ЕООД
ЕИК:
200945908
Лице с представителна власт:
Николай Христов Стамболиев
Седалище:
1505 София, ул."Оборище" №113-115, ет.3, ап.11
Адрес на управление:
1505 София, ул."Оборище" №113-115, ет.3, ап.11, тел. 0889376076, 0877303646, email: defensess@abv.bg