Караш инвест

Удостоверение за регистрация за трансфер на продукти свързани с отбраната

 • № на документ
  03.09-102-5 / 18.09.2017
 • Валиден от
  18.09.2017
 • Валиден до
  18.09.2022
 • Статус
  Валиден
Фирма:
"Караш инвест" ООД
ЕИК:
204290663
Лице с представителна власт:
Петьо Атанасов Иванов
Седалище:
5300 Габрово, ул. "Христо Ботев" №29 ет.9 ап.36
Адрес на управление:
5300 Габрово, ул. "Христо Ботев" №29 ет.9 ап.36, тел. 0895644576, email: karash_invest@abv.bg
Адрес за кореспонденция:
9820 гр. Смядово, обл. Шумен, п.к.8, тел. 0895644576, email: karash_invest@abv.bg