Панов

Удостоверение за регистрация за трансфер на продукти свързани с отбраната

 • № на документ
  03.09-115-5 / 06.10.2017
 • Валиден от
  06.10.2017
 • Валиден до
  06.10.2022
 • Статус
  Валиден
Фирма:
"Панов" ЕООД
ЕИК:
103785856
Лице с представителна власт:
Ангел Панайотов Панов
Седалище:
9009 гр. Варна, ул. "Ян Хунияди" №31, ет.3, офис 306
Адрес на управление:
9009 гр. Варна, ул. "Ян Хунияди" №31, ет.3, офис 306, тел. 052601547, email. panov@abv.bg