Д.И.Г.

Удостоверение за регистрация за трансфер на продукти свързани с отбраната

 • № на документ
  03.09-36-5/ 30.03.2016 г. Изм. №1 / 06.12.2017
 • Валиден от
  06.12.2017
 • Валиден до
  30.03.2021
 • Статус
  Валиден
Фирма:
"Д.И.Г." АД
ЕИК:
121236581
Лице с представителна власт:
Паолина Светлозарова Калчева
Седалище:
1113 гр. София, община "Изгрев", ул. "Фредерик Жолио Кюри", № 17, бл. 2, ет.10, ап.19
Адрес на управление:
1113 гр. София, община "Изгрев", ул. "Фредерик Жолио Кюри", № 17, бл. 2, ет.10, ап.19, тел. 029714535; факс 02 8720927; email:officedigplc@gmail.com