БМ Индъстри

Удостоверение за регистрация за трансфер на продукти свързани с отбраната

 • № на документ
  03.09-130-5 / 06.12.2017
 • Валиден от
  06.12.2017
 • Валиден до
  06.12.2022
 • Статус
  Валиден
Фирма:
"БМ Индъстри" ЕООД
ЕИК:
204410632
Лице с представителна власт:
Тодор Вълев Тодоров
Седалище:
1505 гр. София, ул. ""Оборище"" 102, eт. 3; aп. 1;
Адрес на управление:
1505 гр. София, ул. ""Оборище"" 102, eт. 3; aп. 1; тел. 024884848, 0877251225, emial: todorov.todor@outlook.de
Адрес за кореспонденция:
1700 София, ул. "Йордан Йосифов" №8Б, ет.2, офис 6, тел. 024884848, 0877251225, emial: todorov.todor@outlook.de