Елкотех-Синхрон

Удостоверение за регистрация за трансфер на продукти свързани с отбраната

 • № на документ
  03.09-104-5 / 06.12.2017
 • Валиден от
  06.12.2017
 • Валиден до
  06.12.2022
 • Статус
  Валиден
Фирма:
"Елкотех-Синхрон" ООД
ЕИК:
118510481
Лице с представителна власт:
Димитър Георгиев Димитров
Седалище:
7500 гр. Силистра, Промишлена зона - Запад, п.к. 128
Адрес на управление:
7500 гр. Силистра, Промишлена зона - Запад, п.к. 128, тел.086823893, 0888847095, email: elcotech.s@gmail.com