Селмарк

Удостоверение за регистрация за трансфер на продукти свързани с отбраната

 • № на документ
  03.09-159-5 / 28.02.2018
 • Валиден от
  28.02.2018
 • Валиден до
  28.02.2023
 • Статус
  Валиден
Фирма:
"Селмарк" ООД
ЕИК:
204279948
Лице с представителна власт:
Джеймс Джъстин Селърс
Седалище:
1612 София, бул.""Акад. Иван Гешов"" №104, ет. 4, офис 6;
Адрес на управление:
1612 София, бул.""Акад. Иван Гешов"" №104, ет. 4, офис 6; тел. 02 4343287; 0879222136, email: jsellers@sellmark.net
Адрес за кореспонденция:
1839 София, ул." Челопешко шосе" №12, тел. 02 4343287; 0879222136, email: jsellers@sellmark.net