Терем - Холдинг

Удостоверение за регистрация за трансфер на продукти свързани с отбраната

 • № на документ
  03.09-37-5 / 03.06.2015 г. Изм. №1 / / 28.02.2018
 • Валиден от
  28.02.2018
 • Валиден до
  03.06.2020
 • Статус
  Валиден
Фирма:
"Терем - Холдинг" ЕАД
ЕИК:
129008074
Лице с представителна власт:
Иван Ангелов Досков
Седалище:
1836 гр. София, район "Подуяне", ж.к. "Левски Г", ул. "Станислав Доспевски", бл.40
Адрес на управление:
1836 гр. София, район "Подуяне", ж.к. "Левски Г", ул. "Станислав Доспевски", бл.40; тел.02 9465957, 946 79 67; факс 02 946 55 85; www.terem.bg, email: terem@nat.bg