Арес Дифенс

Удостоверение за регистрация за трансфер на продукти свързани с отбраната

 • № на документ
  03.09-97-5 изм. № 1 / 11.04.2018
 • Валиден от
  11.04.2018
 • Валиден до
  29.06.2021
 • Статус
  Валиден
Фирма:
"Арес Дифенс" ЕООД
ЕИК:
200782845
Лице с представителна власт:
Кирил Маргаритов Мартулков
Седалище:
1407 гр. София, район "Лозенец", ул."Димитър Търкаланов", № 9
Адрес на управление:
1407 гр. София, район "Лозенец", ул."Димитър Търкаланов", № 9, тел. 0895774203, email: kiril.martikulov@gmail.com
Адрес за кореспонденция:
1404, София, бул. "България" №45, ет. 2, офис 5, тел. 0878 959 901, e-mail: k_mm@abv.bg