АРМ-БГ

Удостоверение за регистрация за трансфер на продукти свързани с отбраната

 • № на документ
  03.09-158-5 / 11.04.2018
 • Валиден от
  11.04.2018
 • Валиден до
  11.04.2023
 • Статус
  Валиден
Фирма:
"АРМ-БГ" ЕООД
ЕИК:
204847016
Лице с представителна власт:
Арсен Людвиг Назарян
Седалище:
1000 гр. София, район "Триадица", ул. "Княз Борис І", № 83, ет. 3, ап. 3
Адрес на управление:
1000 гр. София, район "Триадица", ул. "Княз Борис І", № 83, ет. 3, ап. 3, тел. 0878570002, email: arcen_nazaryan@abv.bg