Армъри

Удостоверение за регистрация за трансфер на продукти свързани с отбраната

 • № на документ
  03.09-75-5 / 27.06.2018
 • Валиден от
  27.06.2018
 • Валиден до
  27.06.2023
 • Статус
  Валиден
Фирма:
"Армъри" АД
ЕИК:
204798074
Лице с представителна власт:
Диан Георгиев Хасабалиев
Седалище:
4000 гр. Пловдив, район "Централен", бул. "Гладстон", № 60, ет. 2
Адрес на управление:
4000 гр. Пловдив, район "Централен", бул. "Гладстон", № 60, ет. 2, тел. 0895468648, тел. 0888304989, факс: 032343536, email: armouryjsc@gmail.com