Бумеранг секюрити

Удостоверение за регистрация за трансфер на продукти свързани с отбраната

 • № на документ
  03.09-33-5 / 27.06.2018
 • Валиден от
  27.06.2018
 • Валиден до
  27.06.2023
 • Статус
  Валиден
Фирма:
"Бумеранг секюрити" ЕООД
ЕИК:
102101636
Лице с представителна власт:
Христо Батилов Комсулов
Седалище:
8000 гр. Бургас, "Антим Първи", № 26
Адрес на управление:
8000 гр. Бургас, "Антим Първи", № 26, тел. 0888617848, email: bumerang_s@yahoo.com