ВАК-15

Удостоверение за регистрация за трансфер на продукти свързани с отбраната

 • № на документ
  03.09-34-5 / 27.06.2018
 • Валиден от
  27.06.2018
 • Валиден до
  27.06.2023
 • Статус
  Валиден
Фирма:
"ВАК-15" ЕООД
ЕИК:
203658240
Лице с представителна власт:
Иван Василев Василев и Божидар Милков Пенчев, заедно
Седалище:
1618 гр. София, район "Витоша", кв. "Бъкстон", ул. "Ветрушка", № 16
Адрес на управление:
1618 гр. София, район "Витоша", кв. "Бъкстон", ул. "Ветрушка", № 16, тел. 0894309869, email: zagvassilev@gmail.com