ВАЛ ТЕХНОЛОДЖИС

Удостоверение за регистрация за трансфер на продукти свързани с отбраната

 • № на документ
  03.09-51-5 / 25.05.2018
 • Валиден от
  25.05.2018
 • Валиден до
  25.05.2023
 • Статус
  Валиден
Фирма:
"ВАЛ ТЕХНОЛОДЖИС" ЕООД
ЕИК:
205000230
Лице с представителна власт:
Валентин Кирилов Стоилов
Седалище:
1517 гр. София, район "Подуяне", кв. "Сухата река", бл. 120, вх. Б, ет. 1, ап. 33
Адрес на управление:
1517 гр. София, район "Подуяне", кв. "Сухата река", бл. 120, вх. Б, ет. 1, ап. 33, тел. 0885910716, email: val-technologies@mail.ru