Грейт Беър Технолоджи-България

Удостоверение за регистрация за трансфер на продукти свързани с отбраната

 • № на документ
  03.09-35-5 / 25.05.2018
 • Валиден от
  25.05.2018
 • Валиден до
  25.05.2023
 • Статус
  Валиден
Фирма:
"Грейт Беър Технолоджи-България" ЕООД
ЕИК:
040636942
Лице с представителна власт:
Добромир Николаев Христов
Седалище:
1172, гр. София; район "Изгрев", кв. "Дианабад", бл. 17, ет. 5, ап. 14
Адрес на управление:
1172 гр. София; район "Изгрев", кв. "Дианабад", бл. 17, ет. 5, ап. 14, тел. 0884864969, email: office@greatbear.bg