Корп. Инвест Трейдинг

Удостоверение за регистрация за трансфер на продукти свързани с отбраната

 • № на документ
  03.09-29-5 / 11.04.2018
 • Валиден от
  11.04.2018
 • Валиден до
  11.04.2023
 • Статус
  Валиден
Фирма:
"Корп. Инвест Трейдинг" ЕООД
ЕИК:
204873922
Лице с представителна власт:
Милена Илиева Чавдарова
Седалище:
1415 гр. София, район "Витоша", ул. "Лешникова гора", № 76
Адрес на управление:
1415 гр. София, район "Витоша", ул. "Лешникова гора", № 76, тел. 0888308199, тел. 0888358478, email: corpinvesttradingltd@gmail.com