Миджур Манеджмънт Кънстракшан

Удостоверение за регистрация за трансфер на продукти свързани с отбраната

 • № на документ
  03.09-17-5 / 25.05.2018
 • Валиден от
  25.05.2018
 • Валиден до
  25.05.2023
 • Статус
  Валиден
Фирма:
"Миджур Манеджмънт Кънстракшан" ЕООД
ЕИК:
204450573
Лице с представителна власт:
Иво Найденов Иванов
Седалище:
3950 с. Горни Лом, "Двадесет и първа", № 71
Адрес на управление:
3950 с. Горни Лом, "Двадесет и първа", № 71, тел. 0889501608, email: p.vurbanov@me.com