Юник Глобал

Удостоверение за регистрация за трансфер на продукти свързани с отбраната

 • № на документ
  03.09-73-5 / 27.06.2018
 • Валиден от
  27.06.2018
 • Валиден до
  27.06.2023
 • Статус
  Валиден
Фирма:
"Юник Глобал" ЕООД
ЕИК:
204896159
Лице с представителна власт:
Магдалена Станева Димитрова
Седалище:
9025 гр. Варна, район "Младост", кв. "Възраждане", бл. 15, вх. 4, ет. 5, ап. 87
Адрес на управление:
9025 гр. Варна, район "Младост", кв. "Възраждане", бл. 15, вх. 4, ет. 5, ап. 87, тел. 0898467547, email: magdalena_sd@abv.bg