Аполо инженеринг

Удостоверение за регистрация за трансфер на продукти свързани с отбраната

 • № на документ
  03.09-180-5 / 23.02.2016
 • Валиден от
  23.02.2016
 • Валиден до
  23.02.2021
 • Статус
  Валиден
Фирма:
"Аполо инженеринг" ООД
ЕИК:
131439199
Лице с представителна власт:
Петър Панайотов Панайотов, Николай Николаев Абаджиев
Седалище:
1700, гр. София, район Студентски, бул. „Симеоновско шосе“, № 89А, ет. 5
Адрес на управление:
1700, гр. София, район Студентски, бул. „Симеоновско шосе“, № 89А, ет. 5
Адрес за кореспонденция:
тел: 02 846 3000; факс: 02 846 3003; e-mail: info@apolobg.com