Металхим-комерс

Удостоверение за регистрация за трансфер на продукти свързани с отбраната

 • № на документ
  03.09-19-5 / 24.02.2016
 • Валиден от
  24.02.2016
 • Валиден до
  24.02.2021
 • Статус
  Валиден
Фирма:
"Металхим-комерс" АД
ЕИК:
129007061
Лице с представителна власт:
Орлин Иванов Въгленов
Седалище:
1510 гр. София, район "Подуяне", ул. "Ильо войвода", № 25
Адрес на управление:
1510 гр. София, район "Подуяне", ул. "Ильо войвода", № 25; тел./факс: 028689829 ; e-mail: metalchim_commerce@abv.bg