Сканда-България

Удостоверение за регистрация за трансфер на продукти свързани с отбраната

 • № на документ
  03.09-77-5 / 18.05.2016
 • Валиден от
  18.05.2016
 • Валиден до
  18.05.2021
 • Статус
  Валиден
Фирма:
"Сканда-България" АД
ЕИК:
201964982
Лице с представителна власт:
Стоян Радков Новаков
Седалище:
4406 с. Драгор, общ. Пазарджик, Индустриална зона "ММ Механикс" №1
Адрес на управление:
4406 с. Драгор, общ. Пазарджик, Индустриална зона "ММ Механикс" №1, тел. 02 8843620, email: info@skanda-bulgaria.com
Адрес за кореспонденция:
1756 София, ж.к. "Дървеница", бл. 19, вх.3, офис 1, тел. 02 8843620, факс: 02 8843622, email: info@skanda-bulgaria.com