Геодар

Удостоверение за регистрация за трансфер на продукти свързани с отбраната

 • № на документ
  11.00-112-5 / 01.04.2014
 • Валиден от
  01.04.2014
 • Валиден до
  01.04.2019
 • Статус
  Валиден
Фирма:
"Геодар" ООД
ЕИК:
126039844
Лице с представителна власт:
Георги Руменов Попов, Румен Георгиев Попов, заедно и поотделно
Седалище:
6300 гр. Хасково, ул. "Александър Стамболийски", № 13
Адрес на управление:
6300 гр. Хасково, ул. "Александър Стамболийски", № 13, тел/факс. 038 627572, email: geodar2006@gmail.com