Кемстийл

Удостоверение за регистрация за трансфер на продукти свързани с отбраната

 • № на документ
  11.00-133-5 / 01.04.2014
 • Валиден от
  01.04.2014
 • Валиден до
  01.04.2019
 • Статус
  Валиден
Фирма:
"Кемстийл" ЕООД
ЕИК:
121454053
Лице с представителна власт:
Димитър Христов Немски
Седалище:
1202 гр. София, ул. "Чумерна", №25
Адрес на управление:
1202 гр. София, ул. "Чумерна", №25, тел. 0888 350 319, факс: 02 9622256, email: kemsteel@abv.bg