Самел -90

Удостоверение за регистрация за трансфер на продукти свързани с отбраната

 • № на документ
  03.09-8-5 / 27.02.2019
 • Валиден от
  27.02.2019
 • Валиден до
  27.02.2024
 • Статус
  Валиден
Фирма:
"Самел -90" АД
ЕИК:
129007983
Лице с представителна власт:
Петър Николов Георгиев
Седалище:
2000 гр. Самоков, ул. "Преспа", № 18
Адрес на управление:
2000 гр. Самоков, ул. "Преспа", № 18; тел. 0722 68 201, факс 0722 66 337; email: office@samel90.com