Спецторг

Удостоверение за регистрация за трансфер на продукти свързани с отбраната

 • № на документ
  11.00-87-5 / 01.04.2014
 • Валиден от
  01.04.2014
 • Валиден до
  01.04.2019
 • Статус
  Валиден
Фирма:
"Спецторг" ЕООД
ЕИК:
202876026
Лице с представителна власт:
Ангел Куртев Куртев
Седалище:
8000 гр. Бургас, ул. "Константин Фотинов", №10
Адрес на управление:
8000 гр. Бургас, ул. "Константин Фотинов", №10, тел. 056 950009, факс 056 993784, email: spectorg@abv.bg