Темпус линк

Удостоверение за регистрация за трансфер на продукти свързани с отбраната

 • № на документ
  11.00-136-5 / 01.04.2014
 • Валиден от
  01.04.2014
 • Валиден до
  01.04.2019
 • Статус
  Валиден
Фирма:
"Темпус линк" ЕООД
ЕИК:
200004673
Лице с представителна власт:
Стоян Бориславов Христов
Седалище:
5300 гр. Габрово, ул."Христо Ботев", №29, ап. 36
Адрес на управление:
5300 гр. Габрово, ул. "Христо Ботев", №29, ап. 36, тел/факс: 066 805011, email: tempus_link@abv.bg