Алексис

Удостоверение за регистрация за трансфер на продукти свързани с отбраната

 • № на документ
  11.00-233-5 / 14.05.2014
 • Валиден от
  14.05.2014
 • Валиден до
  14.05.2019
 • Статус
  Валиден
Фирма:
"Алексис" ЕООД
ЕИК:
104084915
Лице с представителна власт:
Александър Виталиевич Павлов
Седалище:
5000, гр. Велико Търново, ул. "Тодор Балина", бл. 11Б, ет. 6, ап. 33
Адрес на управление:
5000, гр. Велико Търново, ул. "Тодор Балина", бл. 11Б, ет. 6, ап. 33; тел/факс. 062 603224; 0888982658; email: optika@abv.bg
Адрес за кореспонденция:
5000, гр. Велико Търново, ул. "Александър Стамболийски"№3, тел/факс. 062 603224; 0888982658; email: optika@abv.bg