Емко

Удостоверение за регистрация за трансфер на продукти свързани с отбраната

 • № на документ
  11.00-206-5 изм. № 2 / 25.05.2018
 • Валиден от
  25.05.2018
 • Валиден до
  14.05.2019
 • Статус
  Валиден
Фирма:
"Емко" ООД
ЕИК:
040474262
Лице с представителна власт:
Марийка Радомирлиева-Букорт
Седалище:
1407 гр. София, район "Лозенец", ул. "Джеймс Баучер", № 76
Адрес на управление:
1407 гр. София, район "Лозенец", ул. "Джеймс Баучер", № 76, тел. 02 963 34 81, 0888 50 40 45, факс 02 963 21 85 ; email: office@emcobg.com