Иноксис 01

Удостоверение за регистрация за трансфер на продукти свързани с отбраната

 • № на документ
  11.00-212-5 / 14.05.2014
 • Валиден от
  14.05.2014
 • Валиден до
  14.05.2019
 • Статус
  Валиден
Фирма:
"Иноксис 01" ООД
ЕИК:
130552614
Лице с представителна власт:
Румен Тихомиров Николов
Седалище:
1505 гр. София, район "Оборище", ул. "Русалка" № 12А, ет. 1, ап. 1
Адрес на управление:
1505 гр. София, район "Оборище", ул. "Русалка" № 12А, ет. 1, ап. 1; тел. 02 843 02 43, 0888 49 75 18, факс 02 846 86 10, email: inoxis@inoxis.bg