Кай 2010

Удостоверение за регистрация за трансфер на продукти свързани с отбраната

 • № на документ
  11.00-198-5 / 14.05.2014
 • Валиден от
  14.05.2014
 • Валиден до
  14.05.2019
 • Статус
  Валиден
Фирма:
"Кай 2010" ЕООД
ЕИК:
200430840
Лице с представителна власт:
Мариана Стоянова Чолакова
Седалище:
1797 София, ж.к. "Младост 1", бл.93, вх.Б, ет. 9, ап.110
Адрес на управление:
1797 София, ж.к. "Младост 1", бл.93, вх.Б, ет. 9, ап.110, тел. 0887 88 33 38, факс: 02 981 71 97; email: kai2010@abv.bg
Адрес за кореспонденция:
1592 гр. София, бул. "Проф. Цветан Лазаров", № 4-8, Стоково тържище "Слатина-Къра" ЕАД, хале 6, склад 613, тел. 0887 883 338, факс. 02 981 71 97, email: kai2010@abv.bg