Макрафт

Удостоверение за регистрация за трансфер на продукти свързани с отбраната

 • № на документ
  11.00-217-5 / 14.05.2014
 • Валиден от
  14.05.2014
 • Валиден до
  14.05.2019
 • Статус
  Валиден
Фирма:
"Макрафт" ЕООД
ЕИК:
131020895
Лице с представителна власт:
Йозеф Мацичек
Седалище:
1463 гр. София, бул. " Ген. М.Д. Скобелев", №1
Адрес на управление:
1463 гр. София, район "Триадица", бул. "Ген.М.Д.Скобелев", № 1; тел. 02 951 50 15; факс 02 951 51 02; email: oa@chemapol.bg