АВЛ-София

Удостоверение за регистрация за трансфер на продукти свързани с отбраната

 • № на документ
  11.00-267-5 / 05.06.2014
 • Валиден от
  05.06.2014
 • Валиден до
  05.06.2019
 • Статус
  Валиден
Фирма:
"АВЛ-София" ЕООД
ЕИК:
831460877
Лице с представителна власт:
Йорданка Рангелова Виячка
Седалище:
1408 София, кв. "Иван Вазов"; бул. "Витоша", №137,ет. 1, офис 1
Адрес на управление:
1408 София, кв. "Иван Вазов"; бул. "Витоша", №137,ет. 1, офис 1 ; тел. 02 963 28 66, факс 02 963 32 66, email: jordanka_viyatchka@avl-sofia.com