ВИА 2000

Удостоверение за регистрация за трансфер на продукти свързани с отбраната

 • № на документ
  11.00-223-5 / 05.06.2014
 • Валиден от
  05.06.2014
 • Валиден до
  05.06.2019
 • Статус
  Валиден
Фирма:
"ВИА 2000" ООД
ЕИК:
130262397
Лице с представителна власт:
Веселин Найденов Стоянов
Седалище:
1231 гр.София, район "Надежда", ж.к. "Свобода", бл. 20A, вх. Б, ет. 7, ап. 44
Адрес на управление:
1309 гр. София, ул. "Враня", № 68, ет. 2, ап. 12; тел. 02 931 14 22, факс 02 931 97 36; email: trade@via2000.eu