Инкома – Цанка Георгиева

Удостоверение за регистрация за трансфер на продукти свързани с отбраната

 • № на документ
  11.00-230-5 / 05.06.2014
 • Валиден от
  05.06.2014
 • Валиден до
  05.06.2019
 • Статус
  Валиден
Фирма:
ЕТ "Инкома – Цанка Георгиева"
ЕИК:
030041661
Лице с представителна власт:
Цанка Иванова Георгиева
Седалище:
5000 гр. Велико Търново , ул. "Любен Каравелов", № 34, ет. 1, ап. 2
Адрес на управление:
5000 гр. Велико Търново , ул. "Любен Каравелов", № 34, ет. 1, ап. 2, тел./факс 062 63 98 29, ел. поща: inkoma@abv.bg