Кинтекс

Удостоверение за регистрация за трансфер на продукти свързани с отбраната

 • № на документ
  11.00-335-5 / 05.06.2014
 • Валиден от
  05.06.2014
 • Валиден до
  05.06.2019
 • Статус
  Валиден
Фирма:
"Кинтекс" ЕАД
ЕИК:
000725995
Лице с представителна власт:
Александър Здравков Михайлов
Седалище:
1407 гр. София, район "Лозенец", бул. "Джеймс Баучер", № 66
Адрес на управление:
1407 гр. София, район "Лозенец", бул. "Джеймс Баучер", № 66; тел. 02 866 23 11; факс: 02 963 11 23, 02 963 16 12; email: minkin@mbox.contact.bg