Лилтек Дифенс

Удостоверение за регистрация за трансфер на продукти свързани с отбраната

 • № на документ
  11.00-193-5 / 05.06.2014 Изм.№ 1 / 30.03.2016
 • Валиден от
  30.03.2016
 • Валиден до
  05.06.2019
 • Статус
  Валиден
Фирма:
"Лилтек Дифенс" ЕАД
ЕИК:
130933846
Лице с представителна власт:
Кейл Арне Лилеас
Седалище:
1309 София, бул. "Ал. Стамболийски" №205, бл. Б, ет.3, офис 326Б, пк 3
Адрес на управление:
1309 София, бул. "Ал. Стамболийски" №205, бл. Б, ет.3, офис 326Б, пк 3; тел./факс 02 962 55 67; email: office@lilltech-defence.eu; www.lilltech-defence.eu