ПолимагсБГ

Удостоверение за регистрация за трансфер на продукти свързани с отбраната

 • № на документ
  11.00-306-5 / 05.06.2014
 • Валиден от
  05.06.2014
 • Валиден до
  05.06.2019
 • Статус
  Валиден
Фирма:
"ПолимагсБГ" ЕООД
ЕИК:
200472825
Лице с представителна власт:
Росен Георгиев Шаллиев
Седалище:
1345 гр.София, ул. "Кукуш", бл.60, ет.2, ап.8
Адрес на управление:
1345, гр.София, ул. "Кукуш", бл.60, ет.2, ап.8, тел. 02 4414404, e-mail: rossen@glbbg.com
Адрес за кореспонденция:
1330 гр.София, бул. "Акад. Иван Гешов" №2Е , Бизнес Център "Сердика", офис 206,тел. 02 4414404, e-mail: rossen@glbbg.com