Триомет

Удостоверение за регистрация за трансфер на продукти свързани с отбраната

 • № на документ
  11.00-280-5 / 05.06.2014
 • Валиден от
  05.06.2014
 • Валиден до
  05.06.2019
 • Статус
  Валиден
Фирма:
"Триомет" ООД
ЕИК:
115791755
Лице с представителна власт:
Иван Любенов Дилгеров и Илия Андреев Масленишки, заедно и поотделно
Седалище:
4210 гр. Стамболийски, ул. "Гоце Делчев", №61
Адрес на управление:
4210 гр. Стамболийски, ул. "Гоце Делчев", №61; тел. 0888 946173,0889607627; email: triomet_ood@abv.bg