Армако

Удостоверение за регистрация за трансфер на продукти свързани с отбраната

 • № на документ
  11.00-418-5 / 07.07.2014
 • Валиден от
  07.07.2014
 • Валиден до
  07.07.2019
 • Статус
  Валиден
Фирма:
"Армако" АД
ЕИК:
201760079
Лице с представителна власт:
Владимир Рашков Александров и Радослав Владимиров Александров, заедно и поотделно
Седалище:
1680, София, р-н "Красно село", бул. "България" №58, вх.С, ет.6, офис 23
Адрес на управление:
1680, София, р-н "Красно село", бул. "България" №58, вх.С, ет.6, офис 23, тел. 0895767779, 02 8282164, email: sales@armaco.bg
Адрес за кореспонденция:
1616 София, район "Витоша", ул. "Беловодски път" №106