Армар Корпорейшан Дженерал Техникал Ко-оперейшан

Удостоверение за регистрация за трансфер на продукти свързани с отбраната

 • № на документ
  11.00-475-5/ 18.07.2014 г. Изм.№1 / 18.09.2017
 • Валиден от
  18.09.2017
 • Валиден до
  18.07.2019
 • Статус
  Валиден
Фирма:
"Армар Корпорейшан Дженерал Техникал Ко-оперейшан" ЕООД
ЕИК:
121699241
Лице с представителна власт:
Мирослава Бархановска Лискова
Седалище:
1700 гр. София, район "Лозенец", бул. "Сименовско шосе", № 58
Адрес на управление:
"1700, гр. София, район ""Лозенец"", бул. ""Сименовско шосе"", № 58 тел. 02962 59 24; факс 02 962 22 54; e-mail: office@armarbg.com www.armarbg.com "