Джамбо СВ

Удостоверение за регистрация за трансфер на продукти свързани с отбраната

 • № на документ
  11.00-417-5 / 07.07.2014
 • Валиден от
  07.07.2014
 • Валиден до
  07.07.2019
 • Статус
  Валиден
Фирма:
"Джамбо СВ" ООД
ЕИК:
130914579
Лице с представителна власт:
Сергей Атанасов Василев и Васил Атанасов Василев, заедно и поотделно
Седалище:
1324 гр. София, ж.к. "Люлин" 7, бл. 789; ет. 4, ап. 27;
Адрес на управление:
1324 гр. София, ж.к. "Люлин" 7, бл. 789; ет. 4, ап. 27; тел. 0879 403 940, тел./факс: 02 9296343, email: jambosv@abv.bg