Епсилон армс

Удостоверение за регистрация за трансфер на продукти свързани с отбраната

 • № на документ
  11.00-487-5 / 18.07.2014
 • Валиден от
  18.07.2014
 • Валиден до
  18.07.2019
 • Статус
  Валиден
Фирма:
"Епсилон армс" ООД
ЕИК:
200427310
Лице с представителна власт:
Иво Асенов Траянов и Асен Еленков Траянов, заедно и поотделно
Седалище:
1404 гр. София, ж.к. "Стрелбище", ул. "Тулча", бл. 112, вх. Б, ет. 8, ап. 38
Адрес на управление:
1404 гр. София, ж.к. "Стрелбище", ул. "Тулча", бл. 112, вх. Б, ет. 8, ап. 38, тел. 02 434 11 10, факс: 02 434 11 09, email: i.trayanov@epsilonarms.com; contact@epsilonarms.com