Хан Аспарух трейд

Удостоверение за регистрация за трансфер на продукти свързани с отбраната

 • № на документ
  03.09-41-5 / 22.05.2019
 • Валиден от
  22.05.2019
 • Валиден до
  22.05.2024
 • Статус
  Валиден
Фирма:
"Хан Аспарух трейд" ЕООД
ЕИК:
201264962
Лице с представителна власт:
Светлана Георгиева Иванова и Йордан Петков Петков, заедно и поотделно
Седалище:
9300 гр.Добрич, ул. "Цанко Церковски", №3
Адрес на управление:
9300 гр.Добрич, ул. "Цанко Церковски", №3; тел./факс. 058 592-594, email: khanastrade@gmail.com